FORSIDE GÆSTEBOG GALLERI KALENDER

Nyheder
 generalforamling 2020 opdateret af:Torben Hansen - 02-06-2020
 

Generalforsamling i Borup Cykel Motion afholdes søndag den 14. juni 2020 kl. 14.00 i Borup Hallen

 

Seneste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 14 dage før dennes afholdelse. Pr. dato (1. juni 2020) er indkommet de nedenfor viste forslag.

 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2020 har adgang til generalforsamlingen. 

 

I disse coronatider er mange ting lidt anderledes, end vi er vant til. Derfor er vi nødt til at anmode alle om at tilmelde sig generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, www.borupcykelmotion.dk under kalender, så vi har et overblik over, hvor mange der deltager. 

 

Klubben vil indkøbe lidt sandwich e.l, samt lidt øl og vand. Dette vil dog ikke kunne indtages under selve generalforsamlingen af hensyn til gulvet, men kan nydes bagefter. Forhåbentligt er vejret så godt, så dette kan ske udendørs

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren 

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Olivier Tabo:

 

Klubben betaler årligt tilmelding til udvalgte motionsløb (som skal defineres)

Mulighed for at klubben organiserer og bidrager årligt til en 3 eller 4 dages træningstur i udland (kun for medlemmer), f.eks. Harzen i Tyskland f.eks. om foråret

 

Forslag fra Ole Ravn Pedersen:

 

Generalforsamlingen

Borup Cykelmotion.

FORSLAG:

Træningstider tirsdag og torsdag ændres fra kl. 18 til kl. 17 hele året.

BEGRUNDELSE:

Ved træningen tirsdag og torsdag, kører vi ofte ca. 60 - 65 km. eller 2 timer, hvilket medfører vi først er hjemme Ca. kl. 20 - 20:30 og, efter min mening, et meget sent tidspunkt med hensyn til aftensmad og familiesamvær m.m.

Derfor foreslår jeg træningen ændret fra kl. 18 til 17

 

Forslag fra Thomas Andersen:

 

jeg har et forslag til generalforsamling hvis det ikke er for sent.kunne vi for en prøveperiode starte træning kl 17 30.har talt med mange de syntes det er en god ide.vh thomas

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Formanden er på valg i lige år - Claus Fertin villig til genvalg

 

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

 

Aktivitetsudvalg er på valg hvert år. På valg er Thomas Andersen, Lone og Henrik Andersen, Kenneth Agergaard og Torben O. Hansen

 

8. Eventuelt

.

 

 

 generalforamling 2020 af:Torben Hansen - 26-05-2020
 

Generalforsamling  afholdes søndag den 14. juni 2020 kl. 14.00 i Borup Hallen (ikke klublokale eller Pejsestuen)

Indkaldelse er sendt til alle medlemmer på e-mail, og dagsornden m.v. kan også ses på klubbens facebookside.

Tilmelding bedes venligst foretaget via kalenderen.

Har man ikke modtaget den nævnte mail, bedes man kontakte undertegnede.

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen, kasserer

Telefon 26 15 74 04

 

 Træning Kr Himmelfartsdag og Pinse af:Torben Hansen - 19-05-2020
 

Kære alle

Torsdag den 21 maj er Kr. Himmelfartsdag. Derfor vil vi i lighed med tidliigere år have klubtræning kl. 9.00 denne dag.

Pinsen falder i år sidst i maj. I lighed med tidligere år, vil klubtræning være Pinsesøndag den 31. maj

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Torben

 

 Genoptagelse af klubtræning af:Torben Hansen - 13-05-2020
 

Kære alle,

Selv om vi stadig er i en coronatid, åbnes der gradvist mere og mere op for nogle aktiviteter.

Og nu er turen kommet til Borup Cykel Motions klubtræning.

Klubben har i dag modtaget den vedhæftede skrivelse fra Dansk Cykel Union.

Det fremgår heraf, at udendørs klubaktiviteter i grupper på op til 10 personer åbner dags dato, 13. maj 2020.

Det er jo en glædelig nyhed, midt i den ellers triste nyhedsstrøm omkring coronasituationen.

Og for BCM betyder det følgende:

Udendørs klubtræning genoptages, første gang torsdag den 14. maj kl. 18.00

Herefter er det tirsdag og torsdag kl. 18.00, og søndag kl. 9.00

Mødetider fremgår også på klubbens hjemmeside, www.borupcykelmotion.dk, under fanebladet ”Træningstid”.

Det er vigtigt at notere sig, at der max kan cykle 10 deltagere pr. hold. Er man flere på enten hold 1, 2 eller 3, må man dele sig i flere grupper

Vi vil snarest melde ud m.h.t. klubbens udskudte generalforsamling.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

De bedste hilsner

f. bestyrelsen i Borup Cykel Motion

 

Torben Hansen, kasserer

 

 

 

 

 Corona virus 2 af:Torben Hansen - 22-04-2020
 

Kære alle,

I relation til diverse udmeldinger fra diverse forbund omkring åbning for udendørs sport, må vi erkende at have været lidt for hurtige på aftrækkeren, for så vidt angår Borup Cykel Motion.

Vi har i dag haft kontakt til Dansk Cykel Union, som fastholder sin udmelding om, at man opfordrer indtrængende til ikke at træne i grupper før tidligst 10. maj. Der kan køres én og én, eller et par stykker, såfremt man følger de af sundhedsmyndighederne udsendte retningslinjer f.s.v. afstand m.v.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at udendørs fællestræning i Borup Cykel Motion udskydes til tidligst 10. maj, og så må vi se hvilke retningslinjer der kommer her. Vi beklager forvirringen omkring fællestræning.

Vi håber, at de grupperinger af medlemmer, der her i coronaperioden har fundet sammen til individuel træning, vil fortsætte på denne måde, og så håber vi at kunne starte ”normalt” op til klubtræning den 10. maj.                                                              

Vi vender naturligvis tilbage, så snart der er bekræftet nyt om situationen. Skulle der være spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Borup Cykel Motion

 

 

  DET SKER:  
Galleri :
Kalender:

  Sponsorer