FORSIDE GÆSTEBOG GALLERI KALENDER

Nyheder
 Enektlstart 3.9. kl. 17.30 af:Torben Hansen - 07-08-2020
 

 

Trods coronakrisen har vi da heldigvis været i stand til at dyrke vores sport, vi har primært skulle være opmærksomme på antal deltagere, og det har ikke givet de store udfordringer.

 

Antallet af arrangementer i klubregi har derimod været begrænset, men nu vil Aktivitetsudvalget have gang i sagerne.

 

Der arrangeres derfor Enkeltstart torsdag den 3. september kl. 17.30, med start og mål hos Nanna og Henrik på Ørningevej 16. Det er den velkendte rute Ørningevej-Hejnede-Valore-Tornbjergvej- Ørninge. Hold 1 og 2 kører 3 omgange, ca 27 km, og hold 3 kører 2 omgange.

 

Efter afslutning på enkeltstarten vil der blive serveret lidt mad og drikke, der følger mere info senere, men reserver allerede nu dagen.

 

Arrangementet er for klubbens medlemmer, og der er oprettet tilmelding i kalenderen på hjemmesiden.

 

Seneste frist for tilmelding er søndag den 30. august, der vil ikke være mulighed for eftertilmelding.

 

 

 

Mvh / Torben

 

 

 

 

 Il Gusto af:Torben Hansen - 22-06-2020
 

Kære alle


Torsdag 25 juni afslutter vi træningen på Il Gusto, kl 19.30


Pizza og fadøl ad libitum, deltagerbetaling 75 kr


Tilmelding i kalenderen på hjemmesiden senest onsdag 24 juni, betaling via mobile pay 80531
Mvh Bestyrelsen

 

 

 

 

 Referat af Generalforsamling 2020 af:Torben Hansen - 15-06-2020
 

Borup Cykel Motion

Referat af generalforsamling afholdt søndag 14. juni 2020

 

23 medlemmer var mødt op til den p.g.a. Corona udsatte generalforsamling

1.Allan Dreyer blev valgt som dirigent

2.Formandens beregning: Claus Fertin omtalte i sin beretning bl.a. at 2019 har været et godt år for BCM, med udsving i deltagerantallet over året, men god tilslutning til alla hold. I 2019 har vi fået nyt klubtøj med tilskud fra klubben, som mange medlemmer har taget imod. To enkeltstarter blev afviklet i 2019, og flere sociale arrangementer blev afviklet. Julefrokost hos Johnny Konrad, flere besøg på Il Gusto og Janni og Carsten Juhl har serveret mad i klubben. Underskud på øl regnskab reduceret væsentligt i forhold til 2018, opfordring til at huske at betale, når man tager noget i køleskabet. Ros til alle for at køre ordentligt i trafikken, opfordring til at få monteret en ringeklokke, den er god som advarsel, når vi passerer f.eks. andre trafikanter, som nogle gange får et chok når de bliver overhalet. Sund fornuft at køre i ikke for store grupper, 10-12 bør være maksimum. Klubbens Messenger side blev nævnt, her er der mulighed for at træffe aftale om træning udover de faste træningsdage. Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.Aflæggelse af revideret regnskab: Kasserer Torben Hansen gennemgik det udleverede regnskab, som pga tøjindkøb udviste et underskud på ca. 43.000 kroner. Enkelte kommentarer og spørgsmål, herefter blev regnskabet godkendt.

4.Fremlæggelse af budget: Kassereren gennemgik det udleverede budget, som blev taget til efterretning.

5.Indkomne forslag: Olivier Tabo havde indsendt forslag om tilskud til udvalgte løb, samt mulighed for at klubben organiserer og bidrager årligt til en 3-4 dages tur. Claus Fertin nævnte at bestyrelsen havde drøftet forslaget, og at man ikke kunne støtte dette i sin ordlyd, da et tilskud kun vil komme et begrænset antal medlemmer til gode. Debatten under emnet gik bl.a. på at arrangere fælles kørsel til løb m.v. Der var indkommet 2 forslag om træningstid tirsdag og torsdag, fra hhv. Ole Ravn og Thomas Andersen. Der var flertal for, at træningstid disse dage fremover vil være kl. 17.30

6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Claus Fertin var på valg som formand – blev genvalgt med akklamation

7.Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.: Til Aktivitetsudvalget blev følgende valgt: Torben O. Hansen, Thomas Andersen, Kenneth Agergaard, og nyvalgt blev Johnny Konrad og Lisbet Clausen

8.Eventuelt: Claus Fertin rakte en stor tak til Lone og Henrik Andersen for deres mangeårige indsats i Aktivitetsudvalget, hvor de bl.a. har stået for talrige grillarrangementer m.v. En fortjent vingave fulgte med.

Den officielle del af generalforsamlingen var således overstået, tak til Allan Dreyer for effektivt at lede generalforsamlingen. Vi sluttede af i det gode vejr med lækre sandwich fra ”Anne på Sporet” og lidt øl og vand og hyggeligt samvær. 

Borup, 15. juni 2020. For referat: Torben Hansen

 

 

 Nye træningstider tirsdag og torsdag af:Torben Hansen - 14-06-2020
 

Kære alle,

 

Til information er det vedtaget på klubbens generalforsamling her i eftermiddag, søndag 14. juni, at træningstider tirsdag og torsdag fremover er kl. 17.30.

Det vil sige, at allerede på tirsdag, 16. juni, starter den udendørs aftentræning kl. 17.30.

Der vil senere følge et resume fra generalforsamlingen.

Mvh/Torben

 

 generalforamling 2020 opdateret af:Torben Hansen - 02-06-2020
 

Generalforsamling i Borup Cykel Motion afholdes søndag den 14. juni 2020 kl. 14.00 i Borup Hallen

 

Seneste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 14 dage før dennes afholdelse. Pr. dato (1. juni 2020) er indkommet de nedenfor viste forslag.

 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2020 har adgang til generalforsamlingen. 

 

I disse coronatider er mange ting lidt anderledes, end vi er vant til. Derfor er vi nødt til at anmode alle om at tilmelde sig generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, www.borupcykelmotion.dk under kalender, så vi har et overblik over, hvor mange der deltager. 

 

Klubben vil indkøbe lidt sandwich e.l, samt lidt øl og vand. Dette vil dog ikke kunne indtages under selve generalforsamlingen af hensyn til gulvet, men kan nydes bagefter. Forhåbentligt er vejret så godt, så dette kan ske udendørs

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren 

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Olivier Tabo:

 

Klubben betaler årligt tilmelding til udvalgte motionsløb (som skal defineres)

Mulighed for at klubben organiserer og bidrager årligt til en 3 eller 4 dages træningstur i udland (kun for medlemmer), f.eks. Harzen i Tyskland f.eks. om foråret

 

Forslag fra Ole Ravn Pedersen:

 

Generalforsamlingen

Borup Cykelmotion.

FORSLAG:

Træningstider tirsdag og torsdag ændres fra kl. 18 til kl. 17 hele året.

BEGRUNDELSE:

Ved træningen tirsdag og torsdag, kører vi ofte ca. 60 - 65 km. eller 2 timer, hvilket medfører vi først er hjemme Ca. kl. 20 - 20:30 og, efter min mening, et meget sent tidspunkt med hensyn til aftensmad og familiesamvær m.m.

Derfor foreslår jeg træningen ændret fra kl. 18 til 17

 

Forslag fra Thomas Andersen:

 

jeg har et forslag til generalforsamling hvis det ikke er for sent.kunne vi for en prøveperiode starte træning kl 17 30.har talt med mange de syntes det er en god ide.vh thomas

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Formanden er på valg i lige år - Claus Fertin villig til genvalg

 

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

 

Aktivitetsudvalg er på valg hvert år. På valg er Thomas Andersen, Lone og Henrik Andersen, Kenneth Agergaard og Torben O. Hansen

 

8. Eventuelt

.

 

 

  DET SKER:  
Galleri :
Kalender: Oprettet inden for den sidste uge (1)

  Sponsorer