FORSIDE GÆSTEBOG GALLERI KALENDER

Nyheder
 Referat af generalforamling 2021 af:Torben Hansen - 07-06-2021
 

Referat af Borup Cykel Motions generalforsamling

Afholdt søndag den 6. juni 2021 kl. 14.00 i Pejsestuen

27 medlemmer deltog i årets udsatte generalforsamling. 

1. Allan Dreyer blev valgt som dirigent, stemmetællere kunne vælges hvis behovet opstod

2. Formandens beretning ved Claus Fertin: 

Borup Cykel Motion

Beretning 2020

Generalforsamling 6.junu 2021

Velkommen til generalforsamling. Den afholdes i år senere end normalt og senere end vedtægter foreskriver pga. COVID-19.

2020 har været et specielt år for Borup Cykelmotion og for os alle sammen. Som sæsonen skulle begynde, så lukkede landet ned og dermed også normale klubaktiviteter. På trods os de udfordringer Covid-19 har givet, så må jeg konstatere at netop cykling og BCM har haft mindre udfordringer og været mindre berørt end næsten alt andet. Det skyldes, at vores sport foregår udendørs og vi har kunnet træne i mindre grupper gennem hele sæsonen.

Derfor har det også været dejligt at se, at mange har fundet sammen i mindre grupper, cyklet hele sæsonen, samt gennem vinter.

Medlemsmæssigt er vi 57 medlemmer – lidt færre end på samme tid sidste år.

Sociale arrangementer har der været færre af. Det lykkedes dog at afholde julefrokost hos Johnny. Igen stor tak til Johnny for at lægge hus til. Vi har været på Il Gusto efter træning. Og det er også blevet til en enkeltstart.

De sidste par år har vi talt om ølregnskab og behov for opstramning. Denne gang kan jeg komme med en glædelig nyhed. Der er overskud på ølregnskabet. Tak for det. Husk stadig at betale, hvis man henter.

Jeg vil også gerne rose for opmærksomhed på og opførsel i trafikken. Jeg synes vi hjælper hinanden. Finder cykelstier. Det er glædeligt og vigtigt, så forholdet mellem bilister og cyklister fungerer. En gang imellem er der en svipser, en enkelt der kører i tredje position eller skærer sving uden udsyn gennem svinget. Lad vær. Det giver dårligt omdømme og før eller siden også dødsfald. Og det er ikke bilisten der kommer til skade.

Glædeligt er det at se, at flere har fået monteret en ringeklokke på racercyklen. 

Sund fornuft er det også ikke at køre for mange i en gruppe. 10-12 bør være maksimum. Ellers del gruppen i to.

2021 er startet godt. Syntes vi begynder at finde sammen i mere harmoniske grupper. Der er og skal være muligheder for alle. Vi har fire hold i år, løbshold, samt hold 1, 2 og 3…

Vil man cykle på andre tidspunkter end de officielle træningstider, så er der en Messenger gruppe, hvor alle kan være med, hvis man har lyst. Blot en opfordring, hvis man vil aftale ture individuelt. Der har været tendens til grupper udenom det seneste år. Det er fint at alle kommer afsted også på andre tidspunkter end ordinære træningstider. Men en opfordring fra bestyrelsen er, at bruge den fælles Messenger gruppe og fortælle hvad der sker, så alle der er interesseret har mulighed for at være med.

Bestyrelsen ønsker alle en god 2021 sæson.

Tak til Morten, Thomas, Torben og Torben for godt samarbejde i bestyrelsen

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Torben Hansen:

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der var spørgsmål om klubbens formue

4. Fremlæggelse af budget ved kassereren.

Budgettet gennemgået og kommenteret. Ingen bemærkninger

5. Indkomne forslag

Olivier Tabo havde foreslået træningstider tirsdag og torsdag ændret til kl. 16.30 eller 17.00. En del debat herom, men en afstemning via håndsoprækning viste en markant flertal for de bestående tider, tirsdag og torsdag kl. 17.30, søndag kl. 9.00

I samme forslag var der ønske om at slette alle unødvendige rubrikker på hjemmesiden, f.eks. Gæstebog og Arkiv, som senest er anvendt i 2012. Det har ingen praktisk betydning, så af historiske årsager forbliver de nævnte faneblade på hjemmesiden. 

Også forslag om, at der i kalenderen på hjemmesiden oprettes vejledende tilmelding til f.eks. 6-7 forskellige løb, så man kan se, om der er andre end én selv, der ønsker at køre f.eks. Skjoldenæsholmløbet. Som referenten forstod det, vil Thomas Holland finde nogle sådanne løb, som vi så lægger i kalenderen. Det er vigtigt at understrege, at selv om man skriver sig på kalenderen, skal man selv foretage den praktiske tilmelding til det givne arrangement.

Thomas Andersen havde indsendt forslag om udlevering af flere nøglebrikker til medlemmerne. Nøglebrikkerne er for nyligt udskriftet, så de nu er personlige, og bestyrelsen har forsøgt at lave en fordeling af brikkerne repræsentativt på de enkelte hold. Claus Fertin undersøger via Hovedbestyrelsen, om det et muligt at få ekstra brikker.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Thomas Holland, Morten Bjældager og Torben Hansen blev genvalgt.

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

Thomas Andersen ønskede – efter mange års indsats – at stoppe i Aktivitetsudvalget. Stor tak til Thomas for den mangeårige indsats. Som nyt medlem af udvalgt indtrådte Henning Bodekær Clausen. Udvalget består således af: Torben O. Hansen, Kenneth Agergaard, Lisbet Clausen, Johnny Konrad og Henning Bodekær Clausen

8. Eventuelt:

 

Vanen tro en livlig debat under punktet eventuelt. Mange ting var oppe at vende. 

• Tegn til/fra bilister – øjenkontakt

• Vær opmærksom når vi i et felt krydser en vej. Nogle gange kan kun de forreste nå over, kan give farlige situationer hvis de bagerste tror der er fri bane

• Det blev foreslået, at dagens trænings rute blev lagt på Facebook inden træning starter

• Forslag til et evt nøgleskab, hvor vi kunne have en nøgle til klubben liggende. Det er nok ikke muligt, da nøglerne er personlige. Man vil derfor ikke kunne se, hvem der har åbnet døren.

• Klubben er meldt ud af DCU af omkostningsmæssige årsager. Nogle medlemmer har brug for medlemskab af en DCU tilknyttet klub for at kunne køre visse løb, så denne beslutning genovervejes

• Forslag om fælles indkøb af f.eks. patroner, slanger m.v. for at opnå besparelser

• Klubånd – giver de mange forskellige træningstider med f.eks. ”tyvstart” inden officiel træning anledning til ændring i klubånden og samhørighedsfølelsen?

• Intervalkørsel til debat

• Forslag til en tur, hvor alle hold kører ud som normalt, hvor vi så på et givet tidspunkt mødes på et forud defineret punkt til en kop kaffe, sodavand e.l.

Dirigent Allan Dreyer kunne runde generalforsamlingen af med en tak for en god debat i en værdig tone. Tak til Allan for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Dagen sluttede af med et flot traktement, som Aktivitetsudvalget diskede op med. Stor tak for dette.

 

Borup, 7. juni 2021

For referat: Torben Hansen

 

 

 generalforamling 2021 af:Torben Hansen - 25-05-2021
 

Lige en sidste reminder om tilmelding til klubbens generalforsamling søndag den 6. juni kl. 14.00 i Pejsestuen

Tilmelding til generalforsamlingen er stadig nødvendig for alle der ønsker at deltage, p.g.a. afstandskrav, man melder sig til via kalenderen på hjemmesiden www.borupcykelmotion.dk. Seneste frist er 28. maj

Ønsker man ikke at deltage i den efterfølgende spisning, kan man blot skrive EJ SPISE efter sit navn.

Inden fristen for indsendelse af forslag udløb, har vi modtaget nedenstående forslag fra Olivier Tabo og Thomas Andersen

Oliviers forslag:

”Mht. generalforsamlingen søndag den 6. juni kl.14:00 forslår følgende:

• Aften sommer træning flytter fra kl.17:30 til kl.16:30 eller 17:00

• I burde overveje på klubben hjemside at slette alle unødvendige rubrik f.eks.. ”Gæstebog” & &Arkiv….fra 2012 😊”,

• … og tilføje eksempelvis et kalender udvalgte 6/7 løb motion løb/aktivitet (se nedenstående eks.) hvor man kan se klubben deltagerne. ”

Forslag fra Thomas Andersen:

"Forslag til generalforsamling.flere medlemmer med nøglebrikker"

Mvh på vegne af bestyrelsen

/Torben

 

 generalforamling 2021 af:Torben Hansen - 20-05-2021
 

Kære alle,

 

Lige en lille reminder om tilmelding til klubbens generalforsamling søndag den 6. juni kl. 14.00.

 

Tilmelding til generalforsamlingen er stadig nødvendig, det sker via kalenderen på hjemmesiden www.borupcykelmotion.dk

Ønsker man ikke at deltage i den efterfølgende spisning, kan man blot skrive EJ SPISE efter sit navn.

 

Har man forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse sendes til formand Claus Fertin senest søndag den 23. maj. E-mail: claus.fertin@gmail.com.

 

I skrivende stund har vi modtaget nedenstående forslag fra Olivier Tabo:

 

”Mht. generalforsamlingen søndag den 6. juni kl.14:00 forslår følgende:

•Aften sommer træning flytter fra kl.17:30 til kl.16:30 eller 17:00

•I burde overveje på klubben hjemside at slette alle unødvendige rubrik f.eks.. ”Gæstebog” & &Arkiv….fra 2012 😊”,

•… og tilføje eksempelvis et kalender udvalgte 6/7 løb motion løb/aktivitet (se nedenstående eks.) hvor man kan se klubben deltagerne. ”

 

Mvh på vegne af bestyrelsen

 

/Torben

 

 

 

 Træning Kr Himmelfartsdag og Pinse af:Torben Hansen - 10-05-2021
 

Torsdag den 13. maj er Skærtorsdag og dermed helligdag.

Klubtræning ændres således denne dag til at starte kl. 9.00 fra klubben.

I Pinsen (søndag 23. maj) er der også vanen tro normal klubtur kl. 9.00 fra klubben denne pinsedag.

Ønsker man også at køre 2. pinsedag mandag 24. maj, kan man gerne benytte klubbens facebookside til at høre om andre skulle have lyst hertil også.

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

/Torben

 

 

 Tilmelding generalforsamling af:Torben Hansen - 23-04-2021
 

Kære alle

En lille rettelse til gårsdagens indkaldelse til klubbens generalforsamling den 6. juni.

I ”normale tider” er det ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen. Men pt er det ikke normale tider, vi lever i en coronaverden med forsamlingsforbud m.v.

Derfor er det nødvendigt, at de medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skriver sig på kalenderen på hjemmesiden www.borupcykelmotion.dk. Ønsker man ikke at deltage i den efterfølgende spisning, kan det anføres som EJ SPISE

Fristen er også her 28. maj. Vi kan således se, hvorvidt vi er i stand til at overholde de gældende corona foranstaltninger.

Mvh på vegne af bestyrelsen / Torben

 

  DET SKER:  
Galleri :
Kalender:

  Sponsorer