FORSIDE GÆSTEBOG GALLERI KALENDER

Nyheder
 Corona Virus af:Torben Hansen - 18-03-2020
 

Kære alle,

Situationen omkring Corona virus tilspidses, og det betyder følgende tiltag fra klubben:

1. Generalforsamling den 29. marts udskydes. Vi vender tilbage med ny dato, når vi er kommet på den anden side af denne krise

2. Klubcykling sættes på stand by. Vi kan ikke anbefale at der cykles i større grupper, set i lyset af de seneste tiltag fra myndighederne. Klubture er således aflyst indtil videre, man må cykle alene eller max 2 og 2

3. Samling i klubhuset efter eventuelle ture, er heller ikke mulig i den nuværende krise

Vi vender tilbage med mere information så snart som muligt, vi håber denne krise start vil være overstået.

 

mvh på vegne af bestyrelsen

Torben

 

 nøglebrik - ny info af:Torben Hansen - 15-03-2020
 

Grundet situationen med Corona-virus, er opdateringen af nøglebrikker indtil videre udskudt.

Når der er ny info, vender vi tilbage.

 

mvh/Torben

 

 nøglebriksopdatering af:Torben Hansen - 13-03-2020
 

En lille reminder om, at alle nøglebrikker til klublokalet/Pejsestuen skal opdateres.

Det kan ske i morgen, lørdag den 14. marts i tidsrummet 10-14 ved Pejsestuen. Seancen er IKKE aflyst, trods coronavirus

Har man ikke mulighed i morgen, kan opdatering også finde sted søndag den 22. marts, også i tidsrummet 10-14, samme sted.

Er der nøglebrikker der ikke opdateres, vil disse ikke længere virke.

 

Mvh/Torben

 

 Corona Virus af:Torben Hansen - 12-03-2020
 

Kære alle,

Coronavirussen får også i en vis udstrækning betydning for os i Borup Cykel Motion. Dog er vi så privilegerede, at vores sport foregår udendørs, og at vi ikke benytter fælles bad og omklædning efter turene.

Klublokalet vil kunne benyttes, men det understreges fra formanden for BIF, at dette sker på eget ansvar. Det er vigtigt, at vi følger de af myndighederne afstukne retningslinjer for forsamlinger, ligesom vi må antage, at ingen i disse tider begiver sig ud på en træningstur eller i klubben, hvis man føler sig syg.

Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at samles, bl.a. på baggrund af udlandsrejse, men der er nok en overvejende sandsynlighed for, at den planlagte generalforsamling den 29. marts må udskydes. Vi vender tilbage snarest muligt herom.

Til orientering er BorupHallen lukket totalt af, d.v.s. at bl.a. al aktivitet i Borup Fitness er indstillet, foreløbig til 30 . marts. Det er kommunikeret ud, at de der har nøglebrik, som giver adgang til Hallen, IKKE benytter sig af dette. Også Multihallen og børnepasning er lukket.

Indtil eventuelle nye oplysninger kommer på banen, fortsætter den udendørs træning om søndagen som vanlig.

Take care J / Torben

 

 

 Generalforsamling 2020 af:Torben Hansen - 05-03-2020
 

Generalforsamling afholdes søndag den 29. marts kl. 14.00 i klublokalet.

Seneste frist for indsendelse af forslag til generalforsamling er 14 dage før dennes afholdelse. Pr. dato (5. marts 2020) er indkommet det nedenfor viste forslag

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2020 har adgang til generalforsamlingen.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen, af praktiske årsager bedes tilmelding til spisning foretager via hjemmesiden senest den 20. marts.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
  4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer  og suppleanter til bestyrelsen -
  7. Evt. valg ar udvalg, repræsentanter m.v.
  8. Eventuelt

Forslag fra Olivier Tabo: Klubben betaler årligt tilmelding til udvalgte motionsløb (som skal defineres)

Mulighed for at klubben organiserer og bidrager årligt til en 3- eller 4 dages træningstur i udlandet (kun for medlemmer), f.eks. Harzen i Tyskland, f.eks. i foråret.

 

Ad punkt 6: Formanden er på valg i lige år - Claus Fertin villig til genvalg

Ad punkt 7: Aktivitetsudvalget er på valg hvert år. På valg er Thomas Andersen, Lone og Henrik Andersen, Kenneth Agergaard og Torben O. Hansen

 

  DET SKER:  
Galleri :
Kalender:

  Sponsorer