FORSIDE GÆSTEBOG GALLERI KALENDER

  Borup Cykel Motion - sommeren 2022  


Nyheder
 nyt medlem af:Torben Hansen - 25-01-2023
 

Allerede her inden sæsonen starter for alvor, har klubben fået årets første nye medlem.

For nogle vil det være en gammel kending, Henrik Jacoby, også kendt som Henrik Kogekonen, hvilket relaterede til hans erhverv som kok. Henrik var med i klubben for snart en del år siden. Nu er der blevet lidt mere tid i kalenderen i den 3. alder.

Velkommen til Henrik, vi glæder os til at se dig på landevejen

Mvh på vegne af bestyrelsen

/Torben

 

 Rettelse i kontingentopkrævning af:Torben Hansen - 25-01-2023
 

Ved en beklagelig fejl, er jeg i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning, kommet til at bytte rundt på et par cifre i det anførte bankkontonummer.

Det korrekte nummer er som følger:

Reg. nr. 2360, konto nummer 8128658182

Beklager forvoldt ulejlighed og tak til Hans Thousing for at gøre mig opmærksom på fejlen.

Mvh/Torben

 

 Generalforsamling 2023 af:Torben Hansen - 24-01-2023
 

Borup Cykel Motion

Generalforsamling søndag den 12. marts 2023

Afholdes Rugmarken 9, 4140 Borup kl. 14.00

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

2. Bestyrelsens beretning: Aflægges i år af bestyrelsen 

 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren

 

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren 

 

5. Behandling af indkomne forslag: Forslag sendes til: torben.hansen.borup@post.tele.dk senest 14 dag før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest søndag 26. februar

 

Bestyrelsen foreslår:

 

Der indføres aftentræning tirsdag og torsdag kl. 16.30 i perioden 1. oktober til sommertid starter efterfølgende forår. Aftentræning tirsdag og torsdag i sommerperioden uændret starttidspunkt kl. 17.30.     

Begrebet ”pensionistkontingent” bortfalder. Herefter vil kontingent for alle enkeltmedlemmer andrage kr. 500 årligt. Familiemedlemsskab dækkende ægtefælle/samlever fortsætter uændret til årligt kontingent 800 kr

 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 

På valg for 1 år er formanden. Bestyrelsen indstiller Henrik Roar Petersen til ny formand

 

På valg for 2 år er Morten Bjældager, næstformand Thomas Holland og kasserer Torben Hansen. Alle modtager genvalg

 

7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.

 

Udvalg skal vælges hvert år. På valg er Aktivitetsudvalget: Torben O. Hansen, Kenneth Agergaard, Johnny Konrad, Henning Clausen og Lisbet Clausen

 

På valg er Event-og løbsudvalget: Carsten Juhl, Channette Røge og Henrik Roar

 

8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 Klublokale optaget 12. februar 2023 af:Torben Hansen - 17-01-2023
 

Kære alle, til orientering har Dartklubben anmodet om at kunne benytte klublokalet søndag den 12. februar. Det har vi sagt ja til.

 Til en eventuel 3. halvleg efter cykeltræning har vi booket Pejsestuen til cykelklubben fra kl. 11.00. 

Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen / Torben

 

 Ændring i bestyrelsen af:Torben Hansen - 13-01-2023
 

Kære alle,

På vegne af bestyrelsen skal vi herved orientere om, at klubbens nuværende formand Allan Møller, har bedt sig fritaget for formandshvervet og bestyrelsesarbejdet.

Allan stillede sig beredvilligt til rådighed på klubbens seneste generalforsamling, hvor vi reelt ikke havde nogen formandskandidat.

Efterfølgende er der sket markante organisatoriske ændringer på Allans arbejdsplads, Skovbo Efterskole, som har betydet, at hans arbejdsmængde er forøget betydeligt. Dette vil forventeligt vare en rum tid endnu, det vil således ikke være muligt for Allan at varetage formandsposten og bestyrelsesarbejdet i BCM.

Vi takker Allan for hans gode vilje og intention om at gøre en indsats for klubben på den administrative måde, og ønsker dig alt held og lykke med det store arbejde på Efterskolen.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamling afholdes senest inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen fortsætter derfor med Thomas Holland, Morten Bjældager og undertegnede frem til næste generalforsamling.

 

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Torben Hansen

Kasserer

 

 

  Sponsorer